Login: Hasło:
» Rejestracja

ZAPYTANIE OFERTOWE  na wykonanie prac remontowych w ramach projektu pn. „Odnowienie elewacji kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Medyni Głogowskiej dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac remontowych w  zabytkowym kościele pw. Nawiedzenia NMP w Medyni Głogowskiej.

 

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej

© 2009 Parafia Medynia. Wszelkie prawa zastrzeżone ↑ Do góry